Trường THCS Phú Đức ứng phó bão số 16 (TemBin)

Thực hiện theo thông báo số 01/CĐ-UBND ngày 24/12/2017 về việc cho HSSV tỉnh Đồng Tháp nghỉ học để phòng tránh bão; công văn số 1684/PGDĐT- XDCB ngày 25/12/2017 của Phòng giáo dục Tam Nông về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 16 (Tembin).

Lúc 7 giờ ngày 25/12/2017 BGH trường THCS Đức họp phân công các thành viên thực hiện các biện pháp ứng phó với bão. Chủ trì cuộc họp do đồng chí Lê Đăng Cao – Hiệu trưởng nhà Trường cùng tất CB,GV,NV triển khai khẩn cấp ứng phó với bão số 16:

– Thông báo đến phụ huynh học sinh và kịp thời cho học sinh nghĩ học từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017 theo tinh thần chỉ đạo của SGDĐT Đồng Tháp;

–  Kiểm tra chằn néo các điểm có nguy cơ sập đổ, buột, khóa tất cả các cửa phòng học, phòng làm việc, đặc biệt là những phòng lưu trữ tài liệu, tài chính, phòng máy…di dời tập trung đến điểm an toàn;

– Phối hợp các lực lượng địa phương tuyên truyền dân phòng tránh, di dời đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị phòng học để tiếp đón dân tráng bão khi địa phương nhu cầu;

– Đối với cây xanh trong khuôn viên nhà trường Hiệu trưởng trực tiếp cùng lực luộc giáo viên tại chỗ chặt, tỉa bớt các cành cây cản gió, đốn cây già cỗi có nguy cơ đổ gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến các công trình, cơ sở vật chất khác của đơn vị.

– Dự trữ sẵn đèn, pin, lương thực cho người trực. Liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão của địa phương nắm chắc tình hình, có biện pháp phối hợp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

– Thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết trên phương tiện thông tin đại chúng, khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống trước khi mưa bão đến. Phân công thành viên trường trực ở trường học 24/24 kịp thời khắc phục, giải quyết hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

4bb0a86f9f71702f2960 47f5343a0324ec7ab535 a11fa1d796c9799720d8