Soạn giảng kế hoạch bài dạy – Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Ngữ văn 9 có hiệu quả”

Kế hoạch bài dạy – Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Ngữ văn 9

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NGỮ VĂN

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

CHỦ ĐỀ: PHỤ NỮ XƯA VÀ NAY

Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết:

  • Tên bài học: HĐTNST chủ đề: Phụ nữ xưa và nay
  • Hình thức dạy học: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm từ 4-6 người thực hiện tại lớp
  • Chuẩn bị của GV và HS:

+ Máy tính kết nối Internet, máy chiếu, loa, micro

+ Không gian trưng bày sản phẩm của học sinh

+ Phiếu đánh giá (phát cho HS vào đầu báo cáo sản phẩm)

Bước 2: Xây dựng nội dung bài học:

– Sau khi học xong bài: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

– Sử dụng linh hoạt thời gian trên lớp để hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động: Tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin, ý tưởng thể hiện sản phẩm

Bước 3: Xác định mục tiêu hoạt động:

  1. Mục tiêu hoạt động:

– Sáng tạo được những sản phẩm liên quan đến chủ đề người phụ nữ xưa và nay

– Tổ chức được các buổi triển lãm theo chủ đề nét đẹp của người phụ nữ xưa và nay

  1. Kỹ năng: HS có kĩ năng thuyết trình, trình bày sản phẩm
  2. Thái độ: Tích cực làm việc nhóm; Trân trọng vẽ đẹp của người phụ nữ xưa và nay
  3. Phát triển năng lực:

+ Năng lực làm chủ và phát triển bản thân: Năng lực tự học,  năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo

+ Năng lực xã hội: Năng lực hợp tác và năng lực giao tiếp

+ Năng lực công cụ: năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tin học

  1. Kỹ năng sống:

– Ra quyết định: Cách trình bày sản phẩm

– Giao tiếp: Trình bày ý nghĩ, tư tưởng của cá nhân với nhóm hoặc của cá nhân với tập thể lớp

Bước 4: Tổ chức các hoạt động:

HĐ1: Tìm kiếm và xử lý thông tin

  1. Tìm kiếm thông tin

* Gv nêu những câu hỏi gợi ý:

(1) Những người phụ nữ ấy sống tại thời điểm nào?

(2) Em thấy những người phụ nữ trong tác phẩm ấy có đặc điểm gì chung về cuộc đời và số phận?

(3) Ở họ có những phẩm chất tốt đẹp nào? Bi kịch mà họ gặp phải là gì?

(4) Nguyên nhân nào khiến họ phải chịu những bi kịch đó?

(5) Em có suy nghĩ, cảm nhận gì về thân phận của những người phụ nữ trong xã hội xưa?

(6) Người phụ nữ hiện đại ngày nay có những ưu – khuyết điểm nào?

(7) So sánh và rút ra kết luận giữa người phụ nữ xưa và nay?

  1. Xử lý thông tin:

– Nội dung 1: Tìm hiểu về vẻ đẹp và thân phận người phụ nữ xưa trong xã hội phong kiến

+ Giới thiệu về bối cảnh XHPK, về tư tưởng nho giáo đối với phụ nữ

+ Khái quát về thân phận người phụ nữ xưa: phụ thuộc, không làm chủ được cuộc đời, số thận,….

+ Vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống: công – dung – ngôn – hạnh

+ Suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá về vẻ đẹp và thân phận của người phụ nữ trong XHPK

– Nội dung 2: Đánh giá vị thế, vai trò của người phụ nữ trong XH hiện nay:

+ Sự thay đổi của thời đại, của quan niệm: người phụ nữ dần dần tìm được chỗ đứng của mình, có sự bình đẳng giới.

+ Nhiều phụ nữ đảm nhận những chức vụ quan trọng trong XH

+ Nhiều phụ nữ đã làm chủ cuộc đời mình

+ Giới thiệu ảnh hoặc video, bài hát…

– Nội dung 3: Suy nghĩ về chuẩn mực của người phụ nữ hiện đại

+ Tiêu chuẩn của người phụ nữ hiện đại

+  Phụ nữ có cần giữ nguyên những nét đẹp truyền thống trong quá trình hội nhập thế giới?

+ Để trở thành người phụ nữ đẹp trong mắt mọi người, mỗi bạn nữ cần rèn luyện những gì?

– Nội dung 4: Đánh giá những điều tốt đẹp và chưa tốt đẹp của XH ngày nay đối với phụ nữ  

+ Mặt tích cực: nữ giới đã đòi lại quyền bình đẳng

+ Mặt tiêu cực: Còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ: lựa chọn giới tính khi sinh con, buôn bán phụ nữ, bạo lực gia đình…

+ Đề xuất giải pháp

HĐ2: Hình thức hoạt động:

* Đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm

(1) Tìm hiểu về vẻ đẹp và thân phận người phụ nữ trong XHPK

(2) Đánh giá vị thế, vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay

(3) Trình bày suy nghĩ về chuẩn mực của người phụ nữ hiện đại

(4) Đánh giá những điều tốt và chưa tốt của Xh ngày nay đối với phụ nữ

HĐ3: Xây dựng ý tưởng, sáng tác kịch bản sân khấu

* Gv hỗ trợ HS:

– Chọn 02 Hs dẫn chương trình cho buổi triển lãm, thuyết trình

– Lên danh sách khách mời (nếu có)

– Trưng bày sản phẩm, trang trí sân khấu

* Câu hỏi gợi ý cho Hs:

(1) Nhóm em định trưng bày sản phẩm như thế nào? Vị trí sắp xếp các sản phẩm ra sao?

Ý nghĩa của việc sắp xếp các sản phẩm đó?

(2) Đã có người giới thiệu cho từng sản phẩm chưa?

HĐ4: Báo cáo sản phẩm trước lớp

– Tổ chức cho Hs lên thuyết trình

– Khu triển lãm các nhóm trưng bày sản phẩm, thuyết trình về sản phẩm

– Định hướng cho các nhóm chiếu các video

HĐ5: Đánh giá sản phẩm và hoạt động

* Gợi ý đánh giá:

(1) Sau khi tham quan triển lãm, xem video em thấy ấn tượng với sản phẩm nào nhất? vì sao?

(2) Theo em nhóm nào có phần thuyết trình thuyết phục nhất?

(3) Theo em, điều đạt được và chưa đạt được của mỗi nhóm? Nếu được tổ chức lại em sẽ hoàn thiện thêm những gì?

* Yêu cầu Hs dựa vào các tiêu chí để đánh giá

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Chủ đề: Phụ nữ xưa và nay

Người đọc:…………………………………………….

Ngày đọc:………………………………

Ghi chú Cụm từ khóa Nội dung đọc liên quan đến cụm từ khóa
  Người phụ nữ trong tác phẩm VH Trung đại  
Phụ nữ thời phong kiến  
Phụ nữ trong XH hiện đại  
Chuẩn mực người phụ nữ thời hiện đại  
Cách cư xử của người phụ nữ hiện đại  
Chân dung người phụ nữ thành đạt  
Bình đẳng giới