Sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đảm bảo cho giáo viên được trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Sáng ngày 07/11/2019, Tổ Tự Nhiên Trường THCS Phú Đức  tổ chức ” Sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới “.

Sinh hoạt chuyên môn (SHCM) là một hoạt động nằm trong tổ chức giáo dục của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đảm bảo cho giáo viên được trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cũng như đổi mới công tác dạy học, trường THCS Phú Đức đã triển khai cho toàn thể giáo viên thực hiện phương pháp SHCM theo hướng đổi mới.

Vào sáng thứ 5 hàng tuần, tổ Tự Nhiên trường THCS Phú Đức luôn duy trì thực hiện tốt sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới. Với các mục tiêu hướng đến:

– Giúp cho GV biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh.

– Đổi mới nhận thức về mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng dạy học tích cực, hướng vào hoạt động học của học sinh. Đảm bảo cơ hội học tập, góp phần phát triển năng lực cho mọi học sinh.

– Bồi dưỡng giúp giáo viên nắm vững quan điểm, phương pháp, kĩ thuật dạy học, chủ động điều chỉnh nội dung SGK, tài liệu hướng dẫn học tập/hướng dẫn hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và quá trình tổ chức hoạt động học tập.

– Xây dựng và phát triển quan hệ đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng theo hướng hợp tác, hỗ trợ và dân chủ; đảm bảo cơ hội phát triển chuyên môn cho mọi giáo viên.

– Thực hiện chủ đề dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

– Trao đổi ý kiến để cùng nhau thực hiện tốt việc thực hiện soạn giảng giáo án mới, chủ đề dạy học, xây dựng đề kiểm tra…theo tinh thần công văn 801.

Qua quá trình thực hiện SHCM theo hướng đổi mới đã giúp cho giáo viên tăng thêm tình đoàn kết, thân thiện, tăng cường khả năng quan sát, biết cách phân tích tiết học một cách sát thực, chính xác. Đồng thời giúp giáo viên tích lũy thêm nhiều bài học trong quá trình tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. Đặc biệt, học sinh được chú ý nhiều hơn về phát triển năng lực và phẩm chất.
62b515e74d65ab3bf274

4f19b8bce03e06605f2f