“Học sinh trường THCS Phú Đức thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 khi đến trường”

Sau kì nghỉ dịch covid-19 học sinh đã trở lại trường bắt đầu từ ngày 4/5/2020 ở tất cả các khối từ 6 đến 9. Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn của nhà trường cho học sinh như đo thân nhiệt, kê khai sức khỏe, rửa tay sát khuẩn khi vào cổng trường, làm vệ sinh trong lớp và chỗ ngồi của học sinh được thực hiện nghiêm túc nhằm phòng tránh dịch covid-19.

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên được nhà trường triển khai thường xuyên thông qua việc tuyên truyền trực tiếp của hiệu trưởng cho từng lớp, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế và loa phát thanh măng non của trường.

Học sinh trước khi vào trường được yêu cầu đo thân nhiệt, rửa tay và sát khuẩn để đảm bảo an toàn việc phòng tránh dịch.

20200509_122257

20200509_122326

Trước khi vào học, để đảm bảo an toàn học sinh tự vệ sinh chỗ ngồi của mình bằng nước sát khuẩn để phòng tránh dịch covid-19.

20200509_122004

20200509_122648

Cứ vào công văn 117 của UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 8/5/2020 cho phép học sinh không giãn cách trong lớp, không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp đã tạo thuận lợi giáo viên trong giảng dạy, đồng thời nhà trường tiếp tục tuyên truyền truyền các biện pháp phòng tránh dịch khi học sinh đến trường và trở lại lớp học trong trạng thái bình thường./.