Đổi mới phương pháp dạy học

Tên file: RUT-GON-PHAN-SO.-LUYEN-TAP-1.doc
Tải về

Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục

Bài 3 . RÚT GỌN PHÂN SỐ. LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :

  •  Học sinh hiểu thế nào là rút gọn phân số và biết cách rút gọn phân số  .
  • Học sinh hiểu thế nào là phân số tối giản và biết cách đưa một phân số về dạng tối giản .
  1. Các năng lực có thể phát triển ở học sinh.
  • Năng lực tự học, năng lực phân tích, năng lực tư duy giải quyết bài tập.

III. Phương pháp và KTDH có thể sử dụng.

  • Gợi mở, vấn đáp, giải quyết vấn đề…
  1. Phương tiện dạy học.
  • Sách giáo khoa, sách giáo viên Toán 6, chuẩn kiến thức kĩ năng.
  1. Tổ chức các hoạt động của học sinh.
  2. Hoạt động khởi động: 5ph

– Mục tiêu: HS biết rút gọn phân số.

-Nội dung: Viết phân số -thành một phân số bằng nó.

– Kết quả mong đợi: thu được phân số tối giản.

…………………………………………………….

.20200511_144503

20200511_144456

20200511_144459