Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp

Đổi mới hoạt động dạy học theo hướng định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh

Phòng, chống HIV/AIDS

Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Giới thiệu sách tháng 9

Trường THCS Phú Đức được tặng sách từ chương trình Tủ sách nhân ái

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênthcsphuduc 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcsphuduc 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay